bedevi
Büyüt
Bir Bedevi kadın, 1898-1914 dolayları. 

Sözlükte "bedevi" ne demek?

1. Çölde, çadırda yaşayan, göçebe.
2. Böyle bir yaşam sürdüren kimse.
3. Bedevilik tarikatından olan derviş.

Bedevi kelimesinin ingilizcesi

adj. bedouin
n. bedouin, nomad, member of the Bedouin peoples